Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lai Hưng

Bàu Bàng - Bình Dương
bdg-baubang-thcslaihung@edu.viettel.vn